(gr. basilikós – królewski)

1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw

2. w starożytnej Grecji i Rzymie – hala targowa i miejsce sądu

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę B.