(łac. bibere – pić) pot. przyjęcie alkoholowe, libacja

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę B.