(wł. dosł. dwuletni) impreza artystyczna organizowana co dwa lata lub trwająca dwa lata

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę B.