• A

  Pochodzenie:

  ARYWIZM

  (fr. arrivisme) chęć zdobycia za wszelką cenę władzy, pozycji, majątku; karierowiczostwo

 • A

  Pochodzenie:

  ARYTMIA

  (od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

 • A

  Pochodzenie:

  ARYTMETYKA

  (gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

 • A

  Pochodzenie:

  ARYSTOKRACJA

  (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

 • A

  Pochodzenie:

  ARTYLERIA

  (fr: artillerie) 1. rodzaj wojska posługującego się bronią o dalekim zasięgu rażenia 2. broń palna o dalekim zasięgu rażenia 3. nauka o budowie i stosowaniu tej broni

 • A

  Pochodzenie:

  ARTYKUŁ

  (łac. articulus – cząstka) 1. tekst umieszczany w czasopiśmie 2. produkt, towar 3. część ustawy mountain insurance

 • A

  Pochodzenie:

  ARTYKULACJA

  (od łac. articulus – cząstka) 1. sposób wymawiania głosek 2. wyrażanie, formułowanie czegoś 3. układ i ruchy narządów mowy podczas wymawiania głosek

 • A

  Pochodzenie:

  ARTRETYZM

  (od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

 • A

  Pochodzenie:

  ARTES LIBERALES

  (łac.) sztuki wyzwolone, w średniowieczu siedem podstawowych przedmiotów: gramatyka, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka

 • A

  Pochodzenie:

  ART DECO

  [czyt. ar deko] (fr.) kierunek w sztuce użytkowej początku XX wieku

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych