• A

  Pochodzenie:

  AUTORYTARNY

  (łac. auctoritas – powaga, rozkaz) wymagający bezwzględnego posłuszeństwa

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOPSJA

  (gr. autós – sam, ópsis – wygląd) 1. oglądanie czegoś własnymi oczami 2. sekcja zwłok

 • A

  Pochodzenie:

  AUTONOMIA

  (gr. autós – sam, nómos – prawo) 1. prawo do samodzielnych decyzji 2. niezależność, samodzielność

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOMATYZM

  (od gr. automatismós – działanie samoczynne) 1. bezwiedne wykonanie czegoś 2. med. zdolność niektórych narządów do samoczynnego funkcjonowania, bez bodźców zewnętrznych

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOKRACJA

  (gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOGRAF

  (gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych

 • A

  Pochodzenie:

  AUTOCHTON

  (gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

 • A

  Pochodzenie:

  AUSTERIA

  (wł. osteria-jadłodajnia) daw. karczma, oberża, szynk

 • A

  Pochodzenie:

  AURA

  (łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi

 • A

  Pochodzenie:

  AU PAIR

  [czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych