A

Wyrazy Obce

 • AUTOKRACJA

  (gr. autós – sam, kratos – siła, władza) rządy polegające na nieograniczonej władzy jednostki lub wybranej grupy

 • AUTOGRAF

  (gr. autógraphos – napisany własną ręką) 1. własnoręczny podpis 2. rękopis autora 3. geod. przyrząd do wykreślania map na podstawie zdjęć lotniczych

 • AUTOCHTON

  (gr. autóchthon – krajowiec) rdzenny mieszkaniec kraju

 • AUSTERIA

  (wł. osteria-jadłodajnia) daw. karczma, oberża, szynk

 • AURA

  (łac. powiew) 1. pogoda 2. nastrój, atmosfera 3. magiczna energia emanująca z ludzi

 • AU PAIR

  [czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka

 • AU NATUREL

  [czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

 • AULA

  (łac. dziedziniec) reprezentacyjna sala wykładowa, używana także jako miejsce uroczystości

 • AUGMENTATYW

  (od łac. augmentare – pomnażać) jęz. zgrubienie, np. decha (od deska)

 • AUDYTYWNY

  (od łac. auditivus – słuchowy) odbierany za pomocą słuchu

 • AUDYTORIUM

  (łac. auditorium – sala wykładowa) 1. sala, w której odbywają się wykłady, odczyty 2. zgromadzeni słuchacz

 • AUDYT

  (ang. audit) 1. oficjalna kontrola dochodów firmy 2. śledzenie aktywności użytkowników serwera w internecie