• A

  Pochodzenie:

  ABDYKACJA

  (łac. abdicatio – składam urząd) zrzeczenie się władzy, tronu

 • A

  Pochodzenie:

  ABDERYTA

  (od gr. Abdera – nazwa miejscowości) ktoś tępy, ograniczony, głupi

 • A

  Pochodzenie:

  ABBE

  (fr.) ksiądz, opat

 • A

  Pochodzenie:

  ABAŻUR

  (fr. abat-jour) osłona zakładana na żarówkę

 • A

  Pochodzenie:

  ABANDON

  (fr.) zrzeczenie się statku lub jego ładunku, który stracił wartość w wyniku wypadku, na rzecz instytucji ubezpieczającej, z prawem do uzyskania pełnego odszkodowania

 • A

  Pochodzenie:

  ABAKUS

  (łac. abacus) 1. płyta będąca najwyższą częścią kolumny 2. w starożytności – deska do liczenia, pierwowzór liczydła

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych