• B

  Pochodzenie:

  BILINGWALNY

  (ang. bilingual) dwujęzyczny

 • B

  Pochodzenie:

  BILATERALNY

  (łac. latus, lateris – bok, strona) dwustronny

 • B

  Pochodzenie:

  BILARD

  (fr. billard) 1. gra polegająca na uderzaniu kijem w kule tak, aby odbijając się od siebie wpadały do otworów znajdujących się na bokach stołu 2. stół do tej gry

 • B

  Pochodzenie:

  BILANS

  (łac. bilanx – waga o dwóch szalach) 1. sprawozdanie finansowe instytucji obejmujące pewien okres 2. stosunek zysków i strat; podsumowanie

 • B

  Pochodzenie:

  BILA

  (fr. bille) 1. kula do gry w BILARD 2. uderzenie kulą o kulę w BILARDZIE five we will rock you mp3

 • B

  Pochodzenie:

  BIL

  (fr. bille) kij używany do gry w BILARD

 • B

  Pochodzenie:

  BIKINIARZ

  (Bikini – atol na Oceanie Spokojnym) w latach 50. XX wieku młody człowiek ubrany ekstrawagancko, bardzo modnie

 • B

  Pochodzenie:

  BIKINI

  (Bikini – atol na Oceanie Spokojnym) damski, dwuczęściowy strój plażowy

 • B

  Pochodzenie:

  BIGOWAĆ

  (niem. biegen — giąć, zginać) wyciskać rowki w papierze w miejscu ich późniejszego zginania

 • B

  Pochodzenie:

  BIGOT

  (fr.) człowiek nadmiernie i manifestacyjnie religijny

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych