B

Wyrazy Obce

 • BIGAMIA

  (gr. gamos – małżeństwo) zawarcie ślubu przez osobę będącą już w ważnym związku małżeńskim z kimś innym; dwużeństwo

 • BIENNALE

  (wł. dosł. dwuletni) impreza artystyczna organizowana co dwa lata lub trwająca dwa lata

 • BIEDERMEIER

  (od Gottlieb Biedermeier nazwisko postaci literackiej) styl w urządzaniu wnętrz, z pierwszej połowy XIX wieku, preferujący meble proste i funkcjonalne oraz liczne BIBELOTY

 • BIDON

  (fr.) plastikowy lub metalowy pojemnik służący do przechowywania i przewożenia płynów

 • BIDET

  (fr.) niska muszla podobna do klozetowej, służąca do podmywania się

 • BICYKL

  (gr. kyklos – koło) dawny typ roweru o dwóch kołach różnej wielkości

 • BICEPS

  (łac. biceps – dwugłowy) dwugłowy mięsień ramienia łączący staw barkowy z łokciowym

 • BIBLISTYKA

  (gr. biblia – księgi) nauka zajmująca się badaniem tekstu Biblii

 • BIBLIOGRAFIA

  (gr. biblion – księga, graphein – pisać) uporządkowany spis książek, czasopism, dokumentów, zawierający najważniejsze dane o nich

 • BIBLIOFIL

  (gr. biblion – księga, filos przyjaciel) miłośnik książek

 • BIBELOT

  (fr. bibelot) mały, dekoracyjny przedmiot bez znaczenia użytkowego steroids.net

 • BIBA

  (łac. bibere – pić) pot. przyjęcie alkoholowe, libacja