• B

  Pochodzenie:

  BENEDYKCJA

  (od łac. benedicere – błogosławić) określenie błogosławieństwa występujące w Kościele rzymskokatolickim

 • B

  Pochodzenie:

  BENCHMARK

  [czyt. benczmark] (ang. dosl. kryterium, standard) inform. program użytkowy mierzący szybkość działania poszczególnych podzespołów komputera

 • B

  Pochodzenie:

  BEMOL

  (fr. bémol, wł. bemolle) znak muzyczny obniżający dźwięk o pół tonu

 • B

  Pochodzenie:

  BELZEBUB

  (sem. Baal Zebub – władca much) 1. nazwa starożytnego bóstwa kananejskiego, w Nowym Testamencie przedstawiony jako władca piekieł 2. pot. diabeł, szatan

 • B

  Pochodzenie:

  BELWEDER

  (wł. bel vedere – piękny widok) 1. pałac, pawilon ogrodowy umieszczony na wzniesieniu 2. nadbudówka nad najwyższą kondygnacją budynku, najczęściej z tarasem

 • B

  Pochodzenie:

  BELFER

  (niem. Behelfer – pomocnik) 1. pomocnik nauczyciela w CHEDERZE 2. pot. nauczyciel masteron

 • B

  Pochodzenie:

  BELETRYSTYKA

  (fr. belleslettres – literatura piękna) zbiór utworów literatury pięknej, nie specjalistycznej; najczęściej o charakterze prozatorskim

 • B

  Pochodzenie:

  BEL ESPRIT

  [czyt. bel espri] (fr. dosł. piękny umysł) 1. osoba wykształcona, dowcipna 2. osoba mająca zbyt wysokie mniemanie o swojej inteligencji, polocie

 • B

  Pochodzenie:

  BELCANTO

  [czyt. belkanto] (wł. dosł. piękny śpiew) włoska technika śpiewu

 • B

  Pochodzenie:

  BELA

  (niem. Ballen-zwój, paka) 1. zwój materiału 2. miara papieru – 10 RYZ 3. długi, gruby pień drewna 4. jednostka masy surowców włókienniczych 5. sprasowany i opakowany prostopadłościan różnych materiałów

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych