B

Wyrazy Obce

 • BAZYLISSA

  (gr. basilissa – królowa) tytuł przysługujący cesarzowej bizantyjskiej

 • BAZYLIKA

  (gr. basilikós – królewski) 1. najstarszy typ świątyń chrześcijańskich budowanych na planie prostokąta, posiadających kilka naw 2. w starożytnej Grecji i Rzymie – hala targowa i miejsce sądu

 • BATYST

  (fr. batiste) cienka, lniana lub bawełniana tkanina

 • BATYSKAF

  (gr. bathys – głęboki, skaphe – łódka) statek podwodny

 • BAZUNA

  (od niem. Posaune – puzon) rodzaj drewnianego dętego instrumentu muzycznego występującego na Kaszubach

 • BATUTA

  (wł. battuta – uderzenie, takt) pałeczka dyrygenta

 • BATUT

  (wł. battuto – rzut) przyrząd gimnastyczny, sprężysta siatka umocowana nad ziemią na ramie, służąca do ćwiczenia skoków

 • BATONA

  (wł. battona) włoska prostytutka uliczna

 • BATIK

  (fr. batiąue, z jaw., od mal. – kropka, cętka) 1. sposób barwienia tkaniny polegający na pokrywaniu (przed malowaniem farbą) woskiem miejsc, które mają pozostać niezabarwione 2. materiał zabarwiony tą metod

 • BATERIA

  (fr. batterie) 1. źródło energii dla urządzeń niepodłączonych do sieci elektrycznej 2. urządzenie sieci hydraulicznej umożliwiające dopływ ciepłej i zimnej wody 3. zespół podobnych urządzeń połączonych w jeden układ 4. wojsk, pododdział artyleryjski

 • BATALION

  (fr. bataillon, wł. bataglione) grupa żołnierzy tworzących kampanię pułku