• D

  Pochodzenie:

  DEFEKT

  (łac. defectus – błąd, brak) usterka, uszkodzenie

 • D

  Pochodzenie:

  DEFEKTACJA

  (łac. defaecatio – oczyszczenie) l. fizjol. wypróżnianie się 2. oczyszczanie niegaszonym wapnem lub mlekiem wapiennym buraków cukrowych

 • D

  Pochodzenie:

  DE FACTO

  [czyt. de fakto] (łac.) rzeczywiście, naprawdę

 • D

  Pochodzenie:

  DEDYKACJA

  (łac. dedicatio – poświęcenie) 1. napisana przez autora nota stwierdzająca ofiarowanie dzieła konkretnej osobie 2. informacja o poświęceniu dzieła osobie lub grupie

 • D

  Pochodzenie:

  DEDUKCJA

  (łac. deducatio) proces myślowy, oparty na logice, prowadzący od faktów do wniosków

 • D

  Pochodzenie:

  DE DOMO

  (łac.) z domu; panieńskie nazwisko kobiety

 • D

  Pochodzenie:

  DECYBEL

  (łac. decimus – dziesiąty) jednostka natężenia dźwięku

 • D

  Pochodzenie:

  DECORUM

  [czyt. dekorum] (łac. stosowny) stosowność formy do treści

 • D

  Pochodzenie:

  DECENTRALIZACJA

  (łac. centrum – środek) rozbicie władzy centralnej na organy niższych szczebli

 • D

  Pochodzenie:

  DEBUGOWANIE

  (ang. debug) usuwanie błędów programu komputerowego

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych