• D

  Pochodzenie:

  DAKTYLOSKOPIA

  (gr. daktylos – palec, skopein – oglądać, badać) dział kryminalistyki zajmujący się porównywaniem linii papilarnych opuszków palców w celu ustalenia tożsamości badanego

 • D

  Pochodzenie:

  DAJMONION

  (gr. daimonin – głos boga, ducha) głos wewnętrzny nakłaniający do porzucenia złych zamiarów; sumienie

 • D

  Pochodzenie:

  DAGEROTYPIA

  (od L.J. Daguerre – nazwisko wynalazcy fotografii) pierwotna metoda otrzymywania zdjęć fotograficznych

 • D

  Pochodzenie:

  DADAIZM

  (fr. dada – nazwa zabawki – konika) nurt w literaturze i plastyce odrzucający tradycję i dotychczasową sztukę, propagujący utwory złożone ze słów, elementów dobranych przypadkowo

 • D

  Pochodzenie:

  DACZA

  (ros.) domek letniskowy pod miastem

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych