E

Wyrazy Obce

 • EGALITARYZM

  (fr. egalitaire – dążący do równouprawnienia) pogląd uznający za jedyny i najlepszy ustrój opierający się na równości wszystkich ludzi

 • EFRONTERIA

  (fr. effronterie) bezczelność, arogancja, zuchwałość E.G. (łac.) skrót od: EXEMPLI GRATIA – na przykład

 • EFENDI

  (tur.) 1. tytuł tureckiego sułtana i dostojników 2. turecki tytuł grzecznościowy – „pan

 • EFEMERYDA

  (gr. ephemeris, epheme-ridos – dziennik) 1. coś jednorazowego, zmiennego 2. zool. jętka 3. bot. roślina o krótkim cyklu życiowym

 • EFEKTYWNY

  (łac. effectivus – skuteczny) skuteczny, zgodny z zamierzeniem, rzeczywisty

 • EFEKTOWNY

  (łac. effectus – wynik) wzbudzający podziw, zwracający na siebie uwagę продажа стероидов

 • EFEB

  (gr. ephebos-młodzieniec) 1. w starożytnej Grecji – młody człowiek pełniący służbą wojskową 2. młodzieniec o doskonałej budowie ciała

 • EDYTOR

  (łac. editor) 1. wydawca książek, czasopism 2. infor. program komputerowy przeznaczony do pisania tekst

 • EDYKT

  (łac. edictio, edictum – zarządzenie) zarządzenie, rozporządzenie wydane przez władcę

 • EDYCJA

  (łac. editio – wydanie) 1. ukazanie się dzieła drukiem 2. kolejna emisja programu, wydarzenia

 • EDEN

  (hebr. rozkosz) 1. biblijne miejsce pobytu Adama i Ewy 2. przen. kraina szczęśliwości

 • ECSTASY

  [czyt. ekstazi] (ang.) syntetyczny narkotyk zmniejszający zmęczenie, wywołujący energię