• E

  Pochodzenie:

  EGOCENTRYZM

  (łac. ego -ja, centrum środek) postawa polegająca na odnoszeniu do własnej osoby wszystkich zdarzeń, uznawaniu własnego dobra za rzecz najistotniejszą

 • E

  Pochodzenie:

  EGO

  (łac. ja) w teorii Freuda – jedna, obok ID i SUPEREGO, ze sfer osobowości- świadomość

 • E

  Pochodzenie:

  EGIDA

  (gr. aigis, aigidos) 1. mit. grecka tarcza Zeusa, wykonana przez Hefaj-slosa 2. mit. rzymska – tarcza Jowisza 3. patronat, opieka

 • E

  Pochodzenie:

  E-GENERACJA

  [czyt. i generacja] (ang. skrót od: electronic generation) pokolenie wychowane w czasie rozwoju INTERNETU

 • E

  Pochodzenie:

  EGALITARYZM

  (fr. egalitaire – dążący do równouprawnienia) pogląd uznający za jedyny i najlepszy ustrój opierający się na równości wszystkich ludzi

 • E

  Pochodzenie:

  EFRONTERIA

  (fr. effronterie) bezczelność, arogancja, zuchwałość E.G. (łac.) skrót od: EXEMPLI GRATIA – na przykład

 • E

  Pochodzenie:

  EFENDI

  (tur.) 1. tytuł tureckiego sułtana i dostojników 2. turecki tytuł grzecznościowy – „pan

 • E

  Pochodzenie:

  EFEMERYDA

  (gr. ephemeris, epheme-ridos – dziennik) 1. coś jednorazowego, zmiennego 2. zool. jętka 3. bot. roślina o krótkim cyklu życiowym

 • E

  Pochodzenie:

  EFEKTYWNY

  (łac. effectivus – skuteczny) skuteczny, zgodny z zamierzeniem, rzeczywisty

 • E

  Pochodzenie:

  EFEKTOWNY

  (łac. effectus – wynik) wzbudzający podziw, zwracający na siebie uwagę продажа стероидов

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych