• E

  Pochodzenie:

  EFEB

  (gr. ephebos-młodzieniec) 1. w starożytnej Grecji – młody człowiek pełniący służbą wojskową 2. młodzieniec o doskonałej budowie ciała

 • E

  Pochodzenie:

  EDYTOR

  (łac. editor) 1. wydawca książek, czasopism 2. infor. program komputerowy przeznaczony do pisania tekst

 • E

  Pochodzenie:

  EDYKT

  (łac. edictio, edictum – zarządzenie) zarządzenie, rozporządzenie wydane przez władcę

 • E

  Pochodzenie:

  EDYCJA

  (łac. editio – wydanie) 1. ukazanie się dzieła drukiem 2. kolejna emisja programu, wydarzenia

 • E

  Pochodzenie:

  EDEN

  (hebr. rozkosz) 1. biblijne miejsce pobytu Adama i Ewy 2. przen. kraina szczęśliwości

 • E

  Pochodzenie:

  ECSTASY

  [czyt. ekstazi] (ang.) syntetyczny narkotyk zmniejszający zmęczenie, wywołujący energię

 • E

  Pochodzenie:

  ECRU

  [czyt. ekri] (fr.) kolor surowej, niebielonej tkaniny

 • E

  Pochodzenie:

  E-COMMERCE

  [czyt. i komers] (ang. skrót od: electronic commerce) handel towarami prowadzony za pośrednictwem INTERNETU

 • E

  Pochodzenie:

  ECHOSONDA

  (gr. echo – dźwięk, łac. sonare – brzmieć) urządzenie służące do pomiaru głębokości i odległości w wodzie, wyznaczające położenie przedmiotów, np. wraków

 • E

  Pochodzenie:

  EBONIT

  (ang. ebonite) nierozpuszczalne tworzywo sztuczne o właściwościach izolacyjnych

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych