• F

  Pochodzenie:

  FAKSYMILE

  (łac. fac simile – czyń podobnie) dokładna kopia dokumentu, wykonana ręcznie lub za pomocą techniki mechanicznej i elektrycznej

 • F

  Pochodzenie:

  FAKSOWAĆ

  (ang. fax) przesyłać dokument FAKSEM

 • F

  Pochodzenie:

  FAKSMODEM

  (ang.) infor. MODEM posiadający funkcję wysyłania i odbierania luksów przesyłanych linią telefoniczną

 • F

  Pochodzenie:

  FAKS

  (ang. fax) aparat przystosowany do wysyłania kopii dokumentów przez linię telefoniczną

 • F

  Pochodzenie:

  FAKIR

  (ar. dosł. ubogi) 1. umartwiający swe ciało asceta 2. pot. wędrowny kuglarz

 • F

  Pochodzenie:

  FAJRANT

  (niem. Feierabend) przerwa w pracy lub koniec zmiany

 • F

  Pochodzenie:

  FAJERWERKI

  (niem. Feuerwerk) sztuczne ognie, race rozbłyskujące przy wybuchu różnokolorowymi światłami

 • F

  Pochodzenie:

  FAJERKA

  (niem. Feuerkieke) żeliwny krążek używany do regulacji wielkości otworu w płycie pieca kuchennego

 • F

  Pochodzenie:

  FAJANS

  (Faenza – nazwa miasta we Włoszech) wyroby ze szlachetnej masy Ceramicznej, pokryte nieprzeźroczystym szkliwem

 • F

  Pochodzenie:

  FAIR PLAY

  [czyt. ferplej] (ang.) uczciwa, zgodna z zasadami gra

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych