• I

  Pochodzenie:

  IDEA

  (gr. idea – widok, wyobrażenie) 1. myśl ludzka, pojęcie, wyobrażenie 2. pomysł, koncepcja 3. platoński pierwowzór wszystkich rzeczy, którego one są jedynie odbiciem; doskonały, wieczny, niezmienny

 • I

  Pochodzenie:

  IDE

  (skrót od: Integrated Drive Electronics) (ang.) nazwa systemu komunikacji pomiędzy napędami dyskowymi, np. stacją dyskietek a DYSKIEM TWARDYM

 • I

  Pochodzenie:

  ID

  (łac. to) jedna z trzech (obok EGO i SU-PEREGO) sfer podświadomości w teorii psychoanalitycznej Z. Freuda, obejmująca nieświadome zachowania i popędy, przede wszystkim popęd seksualny

 • I

  Pochodzenie:

  ICQ

  (ang.: I seek you – szukam cię) infor. rodzaj darmowego mesendżera

 • I

  Pochodzenie:

  ICHTIOLOGIA

  (gr. ichthys – ryba, logos – nauka) nauka badająca ryby; dział zoologii

 • I

  Pochodzenie:

  IBN

  (ar. – syn) określenie stosowane przy imionach arabskich, oznaczające – „syn”

 • I

  Pochodzenie:

  IBIS

  (gr.) gatunek ptaka o długim, wygiętym dziobie, występujący w Azji, Afryce i Ameryce

 • I

  Pochodzenie:

  IBIDEM

  (łac.) tamże, w tym miejscu

 • I

  Pochodzenie:

  IBERYSTYKA

  (łac. Iberia – Hiszpania) nauka badająca język, kulturę i literaturę krajów Półwyspu Iberyjskiego: Hiszpanii oraz Portugalii

  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych