• N

  Pochodzenie:

  NAMAZ

  (tur.) muzułmańska modlitwa odmawiana pięciokrotnie w ciągu dnia

 • N

  Pochodzenie:

  NAJDA

  (Naias) mit. grecka nimfa mieszkająca w rzece lub źródle dht cream

 • N

  Pochodzenie:

  NAIWNY

  (fr. naif) łatwowierny, niedoświadczony

 • N

  Pochodzenie:

  NAHAJ

  (od Nohaj – nazwa jednej z ord tatarskich) skórzany, pleciony bicz z krótką rękojeścią

 • N

  Pochodzenie:

  NAFTALINA

  (ang. naphtaline) owadobójczy środek, stosowany najczęściej przeciwko molom

 • N

  Pochodzenie:

  NAFTA

  (łac. naphta – olej skalny) żółta lub bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu, uzyskiwana dzięki destylacji węgla albo ropy naftowej, stosowana jako paliwo, rozpuszczalnik, środek konserwujący

 • N

  Pochodzenie:

  NACJONALIZM

  (fr. nationalisme) ruch polityczny, ideologia uważająca za najważniejszy własny naród i jego dobro, wywyższająca go ponad inne narody, do których jest często nastawiona wrogo

 • N

  Pochodzenie:

  NACJA

  (łac. natio – urodzenie) narodowość, naród

  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych