N

Wyrazy Obce

 • NAIWNY

  (fr. naif) łatwowierny, niedoświadczony

 • NAHAJ

  (od Nohaj – nazwa jednej z ord tatarskich) skórzany, pleciony bicz z krótką rękojeścią

 • NAFTALINA

  (ang. naphtaline) owadobójczy środek, stosowany najczęściej przeciwko molom

 • NAFTA

  (łac. naphta – olej skalny) żółta lub bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachu, uzyskiwana dzięki destylacji węgla albo ropy naftowej, stosowana jako paliwo, rozpuszczalnik, środek konserwujący

 • NACJONALIZM

  (fr. nationalisme) ruch polityczny, ideologia uważająca za najważniejszy własny naród i jego dobro, wywyższająca go ponad inne narody, do których jest często nastawiona wrogo

 • NACJA

  (łac. natio – urodzenie) narodowość, naród