O

Wyrazy Obce

 • OBIEKTYWNY

  (łac. obiectum – przedmiot rzecz) 1. bezstronny, rzeczowy 2. fiłoz. istniejący niezależnie od czyjejś świadomości

 • OBIEKTYW

  (niem. Objektiv) fiz. układ optyczny złożony z soczewek, pokazujący odwrócony obraz przedmiotu

 • OBIEKT

  (łac. obiectum – przedmiot) 1. rzecz, przedmiot 2. budynek

 • OBIEKCJA

  (łac. obiectio) wątpliwość, przeciwstawienie się czemuś

 • OBERŻA

  (fr. auberge – gospoda) miejsce, gdzie można przenocować i zjeść ciepły posiłek; zajazd

 • OBELISK

  (łac. obeliscus) rodzaj pomnika w postaci czworobocznego wysokiego słupa

 • OBDUKCJA

  (łac. obductio – zasłanianie) med. badanie lekarskie wykonywane na wniosek sądu lub prokuratora, określające rodzaje obrażeń ciała, jakie odniosła ofiara

 • OAZA

  (gr. óasis – nazwa obszaru uprawnego na Pustyni Libijskiej) 1. miejsce na pustyni, gdzie znajduje się źródło wody i roślinność 2. przen. miejsce spokoju, bezpieczeństwa