R

Wyrazy Obce

 • RAFLA

  (niem. Raffel) rodzaj sieci rybackiej owiniętej wokół ustawionych równolegle obręczy метандростенолон купить

 • RAFINERIA

  (fr. raffinerie) zakład, miejsce oczyszczania produktów spożywczych (np. cukru) lub ropy

 • RAFINACJA

  (niem. Raffination) chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub koloru

 • RAFA

  (niem. Riff) rodzaj podwodnej skały powstałej z wapiennych szkieletów organizmów morskich

 • RADŻA

  (sanskr. król) 1. tytuł przysługujący lokalnym władcom w Indiach 2. osoba posiadająca taki tytuł

 • RADYKALNY

  (łac. radicalis – zupełny) 1. gruntowny, zasadniczy 2. bezkompromisowy, stanowczy, skrajny

 • RADYKALIZM

  (fr. radicalisme) 1. stanowczość, bezkompromisowość w poglądach i postanowieniach 2. nurt dążący do zmian społecznych

 • RADIOTERAPIA

  (łac. radius – promień, therapeia – leczenie) med. leczenie chorób nowotworowych przy pomocy promieniowania

 • RADIOSTACJA

  (łac. radius – promień, statio – stanie) 1. stacja radiowa, z której nadawane są programy 2. stacja z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym oraz anteną i urządzeniem zasilającym, przeznaczona do wysyłania i odbierania sygnałów radiowych

 • RADIOLOKACJA

  (łac. radius – promień, locatio – umieszczenie) wykrywanie obecności oraz ustalanie położenia obiektów znajdujących się w przestrzeni

 • RADIOLOGIA

  (łac. radius – promień, logos – nauka) nauka zajmująca się badaniem różnego typu promieniowaniem oraz jego wykorzystaniem w przemyśle i medycynie

 • RADIOGRAM

  (łac. radius – promień, gr. gramma – litera) obraz przedmiotu uzyskany w wyniku prześwietlenia go promieniowaniem jonującym