• R

  Pochodzenie:

  RAJD

  (ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

 • R

  Pochodzenie:

  RAGOUT

  [czyt. ragu] (fr.) danie złożone z duszonego mięsa, warzyw oraz sosu pomidorowego

 • R

  Pochodzenie:

  RAFLA

  (niem. Raffel) rodzaj sieci rybackiej owiniętej wokół ustawionych równolegle obręczy метандростенолон купить

 • R

  Pochodzenie:

  RAFINERIA

  (fr. raffinerie) zakład, miejsce oczyszczania produktów spożywczych (np. cukru) lub ropy

 • R

  Pochodzenie:

  RAFINACJA

  (niem. Raffination) chem. oczyszczanie i uszlachetnianie produktów i substancji naturalnych, nadawanie im przy pomocy środków chemicznych i fizycznych zapachu lub koloru

 • R

  Pochodzenie:

  RAFA

  (niem. Riff) rodzaj podwodnej skały powstałej z wapiennych szkieletów organizmów morskich

 • R

  Pochodzenie:

  RADŻA

  (sanskr. król) 1. tytuł przysługujący lokalnym władcom w Indiach 2. osoba posiadająca taki tytuł

 • R

  Pochodzenie:

  RADYKALNY

  (łac. radicalis – zupełny) 1. gruntowny, zasadniczy 2. bezkompromisowy, stanowczy, skrajny

 • R

  Pochodzenie:

  RADYKALIZM

  (fr. radicalisme) 1. stanowczość, bezkompromisowość w poglądach i postanowieniach 2. nurt dążący do zmian społecznych

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOTERAPIA

  (łac. radius – promień, therapeia – leczenie) med. leczenie chorób nowotworowych przy pomocy promieniowania

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych