• R

  Pochodzenie:

  RADIOSTACJA

  (łac. radius – promień, statio – stanie) 1. stacja radiowa, z której nadawane są programy 2. stacja z nadajnikiem i odbiornikiem radiowym oraz anteną i urządzeniem zasilającym, przeznaczona do wysyłania i odbierania sygnałów radiowych

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOLOKACJA

  (łac. radius – promień, locatio – umieszczenie) wykrywanie obecności oraz ustalanie położenia obiektów znajdujących się w przestrzeni

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOLOGIA

  (łac. radius – promień, logos – nauka) nauka zajmująca się badaniem różnego typu promieniowaniem oraz jego wykorzystaniem w przemyśle i medycynie

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOGRAM

  (łac. radius – promień, gr. gramma – litera) obraz przedmiotu uzyskany w wyniku prześwietlenia go promieniowaniem jonującym

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOFONIA

  (łac. radius – promień, gr. phone – dźwięk) 1. system nadawania audycji radiowych 2. instytucja zajmująca się tą działalnością

 • R

  Pochodzenie:

  RADIOAKTYWNY

  (łac. radius – promień, activus – czynny) promieniotwórczy, wysyłający promieniowanie jądrowe

 • R

  Pochodzenie:

  RADIESTEZJA

  (łac. radius – promień, gr. aisthesis – wrażenie) wykrywanie źródeł wody lub minerałów przy pomocy wahadełka lub różdżki

 • R

  Pochodzenie:

  RADIACJA

  (łac. radiatio – promieniowanie) fiz. wysyłanie energii w postaci strumienia cząstek lub fal elektromagnetycznych

 • R

  Pochodzenie:

  RADAR

  (skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

 • R

  Pochodzenie:

  RACJONALNY

  (łac. rationalis – rozsądny) 1. oparty na rozumie, rozsądny 2. uzasadniony

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych