R

Wyrazy Obce

 • RADIOFONIA

  (łac. radius – promień, gr. phone – dźwięk) 1. system nadawania audycji radiowych 2. instytucja zajmująca się tą działalnością

 • RADIOAKTYWNY

  (łac. radius – promień, activus – czynny) promieniotwórczy, wysyłający promieniowanie jądrowe

 • RADIESTEZJA

  (łac. radius – promień, gr. aisthesis – wrażenie) wykrywanie źródeł wody lub minerałów przy pomocy wahadełka lub różdżki

 • RADIACJA

  (łac. radiatio – promieniowanie) fiz. wysyłanie energii w postaci strumienia cząstek lub fal elektromagnetycznych

 • RADAR

  (skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

 • RACJONALNY

  (łac. rationalis – rozsądny) 1. oparty na rozumie, rozsądny 2. uzasadniony

 • RACJONALIZM

  (fr. rationalisme) filoz. nurt głoszący wyższość rozumu nad duchem i myślą, wierzący w możliwość rozumowego poznania świata

 • RACHITYCZNY

  (fr. rachitique) 1. wątły, nędzny, słaby 2. mający objawy krzywic

 • RACHATŁUKUM

  (tur. rahatlokum) słodka potrawa popularna na Bliskim Wschodzie, mająca postać masy owocowej z dodatkiem bakalii

 • RACA

  (wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

 • RABULISTA

  (niem. Rabulist) specjalista w odszukiwaniu luk prawnych i niedopowiedzeń w ustawach

 • RABIN

  (gr. rabbi – mistrz) zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej