• R

  Pochodzenie:

  RACJONALIZM

  (fr. rationalisme) filoz. nurt głoszący wyższość rozumu nad duchem i myślą, wierzący w możliwość rozumowego poznania świata

 • R

  Pochodzenie:

  RACHITYCZNY

  (fr. rachitique) 1. wątły, nędzny, słaby 2. mający objawy krzywic

 • R

  Pochodzenie:

  RACHATŁUKUM

  (tur. rahatlokum) słodka potrawa popularna na Bliskim Wschodzie, mająca postać masy owocowej z dodatkiem bakalii

 • R

  Pochodzenie:

  RACA

  (wł. razzo) 1. świecący pocisk wystrzeliwany w niebo, stosowany do sygnalizacji 2. rodzaj fajerwerku

 • R

  Pochodzenie:

  RABULISTA

  (niem. Rabulist) specjalista w odszukiwaniu luk prawnych i niedopowiedzeń w ustawach

 • R

  Pochodzenie:

  RABIN

  (gr. rabbi – mistrz) zwierzchnik żydowskiej gminy wyznaniowej

 • R

  Pochodzenie:

  RABBI

  (aram. mistrz) tytuł honorowy przysługujący nauczycielom żydowskim

 • R

  Pochodzenie:

  RABATA

  (niem. Rabatte) podłużna grządka z kwiatami

 • R

  Pochodzenie:

  RABAT

  (niem. Rabatt) ekon. obniżenie ustalonej ceny towaru kupowanego jednorazowo w dużej ilości lub w określonym czasie

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych