R

Wyrazy Obce

  • RABBI

    (aram. mistrz) tytuł honorowy przysługujący nauczycielom żydowskim

  • RABATA

    (niem. Rabatte) podłużna grządka z kwiatami

  • RABAT

    (niem. Rabatt) ekon. obniżenie ustalonej ceny towaru kupowanego jednorazowo w dużej ilości lub w określonym czasie