• Ś

  Pochodzenie:

  ŚWITA

  (fr. suitę – orszak) hist. orszak towarzyszący władcy

 • Ś

  Pochodzenie:

  ŚRUT

  (niem. Schrot) małe, ołowiane kulki używane jako pocisk w broni myśliwskiej

 • Ś

  Pochodzenie:

  ŚLUZA

  (niem. Schleuze) 1. ś. wodna – urządzenie umożliwiające łączność między zbiornikami wodnymi o różnych poziomach wody 2. ś. powietrzna – urządzenie umożliwiające przejście pomiędzy pomieszczeniami o różnym ciśnieniu powietrza

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych