• U

  Pochodzenie:

  UNCJA

  (łac. uncia – jedna dwunasta) 1. angielska jednostka masy: 1/16 funta – 28,35 g 2. staroż. rzymska jednostka masy – ok. 27 g 3. aptekarska jednostka masy – ok. 31 g

 • U

  Pochodzenie:

  UNC

  (skrót od: Universal Naming Convention) (ang.) infor. jedna z metod zapisu ścieżek dźwiękowych

 • U

  Pochodzenie:

  UNANIMIZM

  (fr. unanimisme) lit. kierunek literacki powstały na początku XX w. jako sprzeciw wobec symbolizmu, głoszący odejście od indywidualizmu, postulujący zainteresowanie gromadą, tłumem, zbiorowością

 • U

  Pochodzenie:

  UMTS

  (skrót od: Universal Mobile Tele-communication System) (ang.) system telefonii komórkowej, nowszy, szybszy i oferujący więcej możliwości niż GSM

 • U

  Pochodzenie:

  UMLAUT

  (niem. Umlaut – przegłos) przegłos występujący w językach germańskich, polegający na wymowie samogłosek tylnych (a, o, u) tak, jakby były przednimi: a, o, u

 • U

  Pochodzenie:

  UMBRA

  (Ubbria – nazwa regionu we Włoszech) 1. barwnik stosowany do wyrobu farb, może mieć barwę: żółtą, brunatno-zieloną lub brunatno-czerwoną 2. pot. farba brunatnoczerwona

 • U

  Pochodzenie:

  UŁAN

  (tur. ogalan – chłopiec) wojsk. żołnierz kawalerii, istniejącej od wieku XVIII do połowy wieku XX

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRASONOGRAF

  (łac. ultra – ponad, sonus – dźwięk, graphein – pisać) aparat służący do badania wewnętrznych organów ludzkiego ciała, wykorzystujący odbicie ultradźwięków USG

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRARADYKALNY

  (łac. ultra – ponad, radicalis – zakorzeniony) skrajnie radykalny

 • U

  Pochodzenie:

  ULTRAMONTAIZM

  (łac. ultramontanus) 1. doktryna filozoficzno-religijna głosząca podporządkowanie Watykanowi działań Kościoła katolickiego w różnych krajach 2. pot. postawa prowatykańska

  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych