• V

  Pochodzenie:

  VSOP

  (skrót od: Very Superior Old Pale) (ang.) napis umieszczany na etykietkach brandy, oznaczający wysoką jakość zawartości butelki

 • V

  Pochodzenie:

  VRML

  (skrót od: Virtual Reality Modeling Language) (ang.) infor. język modelowania rzeczywistości wirtualnej, umożliwiający opisywanie obiektów i animacji

 • V

  Pochodzenie:

  VOX POPULI

  (łac.) głos ludu

 • V

  Pochodzenie:

  VOODOO

  (ang) infor. nazwa handlowa popularnego AKCELERATORA 3D

 • V

  Pochodzenie:

  VOLAPUK

  (niem.) sztuczny język międzynarodowy, utworzony przez niemieckiego księdza J. M. Scheyera w drugiej połowie XIX wieku, zawierający elementy łaciny oraz języków: niemieckiego, francuskiego i angielskiego, nie zyskał jednak dużej popularności z powodu znacznego stopnia trudności i licznych zawiłości

 • V

  Pochodzenie:

  VIVAT!

  (łac.) niech żyje!

 • V

  Pochodzenie:

  VIS-A-VIS

  [czyt. wizawi] (fr.) naprzeciw

 • V

  Pochodzenie:

  VIRTUTI MILITARI

  (łac.) „za męstwo wojenne” – odznaczenie wojenne w postaci orderu, ustanowione przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1792 r., będące najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym

 • V

  Pochodzenie:

  VIRELAI

  (fr.) lit. starofrancuska pieśń liryczna o charakterze tanecznym, zawierająca różnorodne układy rymów i zmienny rytm, szczególnie popularna w czasach od XIII do XV wieku

 • V

  Pochodzenie:

  VIP

  (skrót od: Very Important Person) ważna, znana i ceniona osoba, ciesząca się autorytetem

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych