• V

  Pochodzenie:

  VENI, VIDI, VICI

  (łac.) przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem – słowa wypowiedziane przez Juliusza Cezara

 • V

  Pochodzenie:

  VENI, VIDI, DEUS VICIT

  (łac.) przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył – słowa wypowiedziane przez cesarza Karola V

 • V

  Pochodzenie:

  VEL

  (łac.) albo, czyli

 • V

  Pochodzenie:

  VBSCRIPT

  (ang.) infor. uproszczona wersja języka Visual Basic, przeznaczona do pisania SKRYPTÓW

 • V

  Pochodzenie:

  VBA

  (skrót od: Visual Basic For Applications) (ang.) infor. język makrodefinicji umożliwiający rozbudowę APLIKACJI

 • V

  Pochodzenie:

  VATICINIUM

  (łac. proroctwo) lit. utwór poetycki mający postać przepowiedni, proroctwa związanego z przyszłością świata lub jakiegoś narodu, charakteryzujący się podniosłym, patetycznym stylem oraz tajemniczym, wieloznacznym sposobem obrazowania

 • V

  Pochodzenie:

  VAT

  (skrót od: Value Added Tax) (ang.) ekon. podatek dodawany do cen towarów i usług

 • V

  Pochodzenie:

  VARIETES

  [czyt. warietes](fr.) teatr wystawiający widowiska składające się z popisów akrobatycznych, tańców, śpiewów

 • V

  Pochodzenie:

  VARIA

  (łac.) różne rzeczy, rozmaitości

 • V

  Pochodzenie:

  VAN

  (ang.) duży samochód osobowy

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych