V

Wyrazy Obce

 • VBA

  (skrót od: Visual Basic For Applications) (ang.) infor. język makrodefinicji umożliwiający rozbudowę APLIKACJI

 • VATICINIUM

  (łac. proroctwo) lit. utwór poetycki mający postać przepowiedni, proroctwa związanego z przyszłością świata lub jakiegoś narodu, charakteryzujący się podniosłym, patetycznym stylem oraz tajemniczym, wieloznacznym sposobem obrazowania

 • VAT

  (skrót od: Value Added Tax) (ang.) ekon. podatek dodawany do cen towarów i usług

 • VARIETES

  [czyt. warietes](fr.) teatr wystawiający widowiska składające się z popisów akrobatycznych, tańców, śpiewów

 • VARIA

  (łac.) różne rzeczy, rozmaitości

 • VAN

  (ang.) duży samochód osobowy

 • VALE

  (łac.) bądź zdrów

 • VA BANQUE

  [czyt. wa bank] (fr.) iść na całość, postawić wszystko na jedną kartę