• W

  Pochodzenie:

  WALKOWER

  (ang. walk – chodzić, over – ponad) sport, zwycięstwo zawodnika lub drużyny spowodowane niestawieniem się przeciwnika na miejsce zawodów

 • W

  Pochodzenie:

  WALKMEN

  [czyt. łokmen] (ang.) mały magnetofon wyposażony w słuchawki

 • W

  Pochodzenie:

  WALKIE-TALKIE

  [czyt. łoki-toki] (ang. walk – chodzić, talk – mówić) rodzaj krótkofalówki, przyrząd służący do komunikacji na odległość

 • W

  Pochodzenie:

  WALETA

  (od łac. vale – bądź zdrów) lit. wierszowany utwór występujący przede wszystkim w literaturze staropolskiej, poruszający temat emocji i refleksji związanych z pożegnaniem, rozstaniem z bliską osobą

 • W

  Pochodzenie:

  WALC

  (niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca

 • W

  Pochodzenie:

  WAKUUM

  (łac. vacuum) fiz. próżnia

 • W

  Pochodzenie:

  WAKUOMETR

  (łac. vacus – próżny, gr. metrein – mierzyć) urządzenie wykorzystywane do mierzenia ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne; próżniomierz

 • W

  Pochodzenie:

  WAKAT

  (łac. vacat – jest wolne, puste) 1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy 2. niezadrukowana strona książki

 • W

  Pochodzenie:

  WAJDELOTA

  (niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, pełniący też niskie funkcje kapłańskie

 • W

  Pochodzenie:

  WAGINALNY

  (łac. vagina – pochwa) dotyczący pochwy

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych