W

Wyrazy Obce

 • WALC

  (niem. Waltz) 1. taniec towarzyski w umiarkowanym tempie 2. muzyka do tego tańca

 • WAKUUM

  (łac. vacuum) fiz. próżnia

 • WAKUOMETR

  (łac. vacus – próżny, gr. metrein – mierzyć) urządzenie wykorzystywane do mierzenia ciśnienia niższego niż ciśnienie atmosferyczne; próżniomierz

 • WAKAT

  (łac. vacat – jest wolne, puste) 1. wolny, nieobsadzony etat w jakimś miejscu pracy 2. niezadrukowana strona książki

 • WAJDELOTA

  (niem. Waidler – określenie wróżbity pruskiego) śpiewak litewski, pełniący też niskie funkcje kapłańskie

 • WAGINALNY

  (łac. vagina – pochwa) dotyczący pochwy

 • WAGARY

  (łac. vagari – włóczyć się) 1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych 2. samowolna i nieuzasadniona nieobecność w szkole

 • WAGANT

  (łac. vagans, vagantis – wędrujący) aktor należący do wędrownej grupy średniowiecznej

 • WAGABUNDA

  (łac. vagabundus – wędrowny) podróżnik, włóczęga, obieżyświat

 • WADIUM

  (łac. vadium) kaucja wpłacana jako poręczenie spełnienia warunków umowy

 • WADERA

  (białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca

 • WADEMEKUM

  (łac. vade me cum – chodź ze mną) poradnik, przewodnik, książka zawierająca podstawowe informacje z jakiejś dziedziny