• W

  Pochodzenie:

  WAGARY

  (łac. vagari – włóczyć się) 1. ucieczka ucznia z zajęć lekcyjnych 2. samowolna i nieuzasadniona nieobecność w szkole

 • W

  Pochodzenie:

  WAGANT

  (łac. vagans, vagantis – wędrujący) aktor należący do wędrownej grupy średniowiecznej

 • W

  Pochodzenie:

  WAGABUNDA

  (łac. vagabundus – wędrowny) podróżnik, włóczęga, obieżyświat

 • W

  Pochodzenie:

  WADIUM

  (łac. vadium) kaucja wpłacana jako poręczenie spełnienia warunków umowy

 • W

  Pochodzenie:

  WADERA

  (białorus. wadyra – wilczyca) samica wilka, wilczyca

 • W

  Pochodzenie:

  WADEMEKUM

  (łac. vade me cum – chodź ze mną) poradnik, przewodnik, książka zawierająca podstawowe informacje z jakiejś dziedziny

 • W

  Pochodzenie:

  WACHTA

  (niem. Wachta) 1. część załogi pełniąca w określonym czasie służbę na statku 2. czas, w którym część załogi pełni służbę na statku

 • W

  Pochodzenie:

  WACHMISTRZ

  (niem. Wachtmeister) podoficer kawalerii od XVIII w. do czasów II wojny światowej

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych