DARWINIZM

(Ch. Darwin – nazwisko naukowca)

teoria ewolucyjna polegająca na doborze naturalnym, mówiąca, że walkę o przetrwanie przeżyją osobniki najlepiej przystosowane do środowiska

Pochodzenie wyrazu obcego:

Co to za choroba

W słowniku znajdą Państwo terminy pojawiające się w mediach audiowizualnych, książkach oraz prasie. Ich zrozumienie przyczyni się do lepszej orientacji we nowoczesnym życiu publicznym. Uwzględniliśmy też terminy medyczne, filozoficzne i religijne, a także chemiczne czy fizyczne. W słowniku wyrazów obcych pojawiają się także zwroty i wybrane sentencje łacińskie, potrzebne do całkowitego odbioru wielu lektur i artykułów.