(fr. deficit – brakuje)

1. ekon. niższy poziom przychodów niż wydatków
2. brak, niedobór

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę D.