(fr. identique) taki sam, jednakowy

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę I.