IDENTYFIKACJA

(łac. identificatio – utożsamienie)

1. rozpoznanie osoby lub rzeczy
2. utożsamienie się z inną osobą, przejęcie jej zachowania i sposobu myślenia
3. chem. ustalenie składu pierwiastków

Pochodzenie wyrazu obcego:

Co to za choroba

W słowniku znajdą Państwo terminy pojawiające się w mediach audiowizualnych, książkach oraz prasie. Ich zrozumienie przyczyni się do lepszej orientacji we nowoczesnym życiu publicznym. Uwzględniliśmy też terminy medyczne, filozoficzne i religijne, a także chemiczne czy fizyczne. W słowniku wyrazów obcych pojawiają się także zwroty i wybrane sentencje łacińskie, potrzebne do całkowitego odbioru wielu lektur i artykułów.