(łac. cadentia – upadek)
1. czas pełnienia jakiejś funkcji lub urzędu
2. lit. opadająca intonacja zdania lub frazy
3. muz. akordy kończące utwór muzyczny

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę K.