(łac. narratio – opowiadam)

lit. osoba w tekście prozatorskim opisująca , zdarzenia, komentująca je, prowadząca akcję

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę N.