(wł. obbligo – zobowiązanie)

ekon. zobowiązanie, poręczenie, dług

Zobacz wszystkie wyrazy obce na literę O.