• V

  Pochodzenie:

  VBA

  (skrót od: Visual Basic For Applications) (ang.) infor. język makrodefinicji umożliwiający rozbudowę APLIKACJI

 • V

  Pochodzenie:

  VAT

  (skrót od: Value Added Tax) (ang.) ekon. podatek dodawany do cen towarów i usług

 • V

  Pochodzenie:

  VAN

  (ang.) duży samochód osobowy

 • U

  Pochodzenie:

  UNC

  (skrót od: Universal Naming Convention) (ang.) infor. jedna z metod zapisu ścieżek dźwiękowych

 • U

  Pochodzenie:

  UMTS

  (skrót od: Universal Mobile Tele-communication System) (ang.) system telefonii komórkowej, nowszy, szybszy i oferujący więcej możliwości niż GSM

 • U

  Pochodzenie:

  UFO

  (skrót od: Unidentifled Flying Object) (ang.) niezidentyfikowany obiekt latający, pojawiający się na niebie, uważany za przybyły z innej niż ziemska cywilizacji

 • T

  Pochodzenie:

  TAG

  (ang.) infor. oznaczenie pojedynczego elementu kodu w języku HTML

 • T

  Pochodzenie:

  TABU

  (ang. taboo) 1. tajemnica, zakaz, temat, którego się nie porusza 2. w społecznościach pierwotnych – rzeczy, osoby o których się nie mówi, przedmioty, których się nie dotyka, czynności, których się nie wykonuje

 • S

  Pochodzenie:

  SACHEM

  (ang.) określenie wodza Indian z Ameryki Północnej, przede wszystkim plemion algonkińskich

 • R

  Pochodzenie:

  RAM

  (skrót od: Random Access Memory) (ang.) infor. pamięć operacyjna komputera

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych