• R

  Pochodzenie:

  RAJD

  (ang. ride – przejażdżka) 1. piesza wycieczka prowadzona określoną trasą 2. wyścig samochodowy

 • R

  Pochodzenie:

  RADAR

  (skrót od: radio detecting and ranging) (ang.) urządzenie wykrywające położenie obiektów przy pomocy fal radiowych

 • Q

  Pochodzenie:

  QUIZ

  [czyt. kwiz] (ang.) konkurs polegający na udzielaniu poprawnej odpowiedzi na kolejne pytania

 • P

  Pochodzenie:

  PALADYN

  (ang.) hist. wierny i oddany swemu władcy rycerz

 • P

  Pochodzenie:

  PAL

  (skrót od: Phase Alternation Linę) (ang.) rodzaj systemu kodowania sygnałów telewizyjnych

 • P

  Pochodzenie:

  PAKER

  (ang. pack – pakować) 1. infor. potoczne określenie programu służącego do tworzenia plików archiwalnych oraz do rozpakowywania ich 2. pot. człowiek muskularny

 • P

  Pochodzenie:

  PAGER

  [czyt. pejdżer] (ang.) elektroniczne urządzenie służące do odbierania wiadomości tekstowych

 • P

  Pochodzenie:

  PAD

  (ang.) infor. podkładka pod mysz

 • N

  Pochodzenie:

  NATIVE SPEAKER

  [czyt. nejtif spiker] (ang.) człowiek uczący swego ojczystego języka poza granicami swojego kraju

 • N

  Pochodzenie:

  NASA

  (skrót od: National Aerodynamics and Space Administration) (ang.) instytucja amerykańska, utworzona w 1958 r., zajmująca się rozwojem i badaniem zagadnień związanych z lotnictwem i astronautyką samantha mumba gotta tell you

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych