• H

  Pochodzenie:

  HADŻ

  (ar. hadżdż) pielgrzymka do Mekki, obowiązek każdego muzułmanina

 • F

  Pochodzenie:

  FAKIR

  (ar. dosł. ubogi) 1. umartwiający swe ciało asceta 2. pot. wędrowny kuglarz

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych