francuski

Wyrazy Obce

 • AWIONETKA

  (fr. avionette ) mały, lekki samolot sportowy

 • AWANTAŻ

  (fr: avantage) 1. korzyść, zysk 2. przewaga w grze sportowej, uzyskana przez jednego z zawodników po wcześniejszym remisie

 • AWANSCENA

  (fr. avant-scene) widoczna przed kurtyną część sceny teatralnej

 • AWANGARDA

  (fr. avant-garde – straż przednia) 1. oddział wojska prowadzący grupę; straż przednia 2. artyści, których dzieła charakteryzują się nowatorstwem 3. kierunki artystyczne XX wieku, zakładające zerwanie z tradycją

 • AU PAIR

  [czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka

 • AU NATUREL

  [czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

 • ATUT

  (fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

 • ATU

  (fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

 • ATTACHÉ

  [czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

 • ATROPINA

  (fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce

 • ATRAPA

  (fr. attrape) 1. imitacja jakiejś rzeczy, puste pudełko umieszczane jako reklama na wystawach sklepowych 2. osłona chłodnicy samochodu