• A

  Pochodzenie:

  AU PAIR

  [czyt. o per] (fr.) młoda osoba mieszkająca u rodziny w obcym kraju, jednocześnie opiekująca się dziećmi i ucząca się języka

 • A

  Pochodzenie:

  AU NATUREL

  [czyt. o natirel] (fr.) w postaci naturalnej; o potrawach przygotowywanych bez przypraw

 • A

  Pochodzenie:

  AU COURANT

  [czyt. o kurą] (fr.) na bieżąco

 • A

  Pochodzenie:

  ATUT

  (fr. â tout – na wszystko) możliwość dająca przewagę, szansę powodzenia

 • A

  Pochodzenie:

  ATU

  (fr. â tout – na wszystko) kolor w kartach bijący wszystkie inne kolory

 • A

  Pochodzenie:

  ATTACHÉ

  [czyt. atasze] (fr.) dyplomata, specjalista w określonej dziedzinie, np.: wojsko, handel, kultura

 • A

  Pochodzenie:

  ATROPINA

  (fr. atropine) trujący związek chemiczny, stosowany w okulistyce

 • A

  Pochodzenie:

  ATRAPA

  (fr. attrape) 1. imitacja jakiejś rzeczy, puste pudełko umieszczane jako reklama na wystawach sklepowych 2. osłona chłodnicy samochodu

 • A

  Pochodzenie:

  ATELIER

  [czyt. atelie] (fr.) 1. pracownia artysty 2. pomieszczenia przeznaczone do kręcenia filmów

 • A

  Pochodzenie:

  ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych