• A

  Pochodzenie:

  ARIERGARDA

  (fr. arrière-garde) oddzielona od całości część wojska, wyznaczona do zabezpieczania tyłu oddziału

 • A

  Pochodzenie:

  ARGOT

  [czyt. argo] (fr. hargot) potoczny język, gwara środowiskowa

 • A

  Pochodzenie:

  À REBOURS

  [czyt. a rebur] (fr.) na opak, na odwrót

 • A

  Pochodzenie:

  ARBALET

  (fr. arbalète) rodzaj kuszy blue heart dbol

 • A

  Pochodzenie:

  ARANŻACJA

  (fr. arranger – organizować) 1. opracowanie utworu muzycznego 2. organizowanie, urządzanie czegoś

 • A

  Pochodzenie:

  A PROPOS

  [czyt. a propo] (fr.) w odniesieniu do czegoś, kogoś; stosownie do

 • A

  Pochodzenie:

  APERITIF

  (fr.) napój alkoholowy podawany przed posiłkiem, mający pobudzić apetyt

 • A

  Pochodzenie:

  APEL

  (fr. appel) 1. wezwanie do czegoś, odezwa 2. zbiórka członków jakiejś organizacji

 • A

  Pochodzenie:

  APATRYDA

  (fr. apatride, od gr. patris – ojczyzna) osoba nieposiadająca obywatelstwa żadnego państwa

 • A

  Pochodzenie:

  APARTHEID

  (od fr. apart – oddzielać) oddzielanie, odseparowanie ras istniejące w Republice Południowej Afryki w drugiej połowie XX wieku, będące jednym z wyznaczników polityki rasowej, mającej na celu utrzymanie władzy ludzi o rasie białej nad rdzennymi mieszkańcami

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych