• A

  Pochodzenie:

  APARTAMENT

  (fr. appartement) luksusowe mieszkanie

 • A

  Pochodzenie:

  A PART

  [czyt. a par] (fr.) oddzielnie, z wyjątkiem

 • A

  Pochodzenie:

  APANAŻE

  (fr. apanages, z łac. apanare – żywić, utrzymywać) 1. kwoty uzyskiwane za wykonanie usługi, pracy 2. ziemie przyznawane przez władców członkom ich rodzin

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYSEMITYZM

  (od gr. anti – przeciw, fr. semite od Sem – imię najstarszego syna Noego) wrogi stosunek do narodu żydowskiego, prześladowanie jego przedstawicieli deca durabolin pakistan

 • A

  Pochodzenie:

  ANTYK

  (fr. antique, z łac. antiquus – dawny) 1. świat i kultura starożytnej Grecji i Rzymu 2. zabytek; stary, cenny przedmiot

 • A

  Pochodzenie:

  ANTROPOGENEZA

  (fr. anthropos – człowiek, genesis – pochodzenie) nauka o powstaniu i rozwoju człowieka jako gatunku biologicznego

 • A

  Pochodzenie:

  ANTRESOLA

  (fr. entresol) 1. poziom między parterem a pierwszym piętrem, półpiętro 2. niskie pomieszczenie mieszkalne 3. schowek pod sufitem, pawlacz

 • A

  Pochodzenie:

  ANTRAKT

  (fr. entracte) przerwa między aktami przedstawienia teatralnego, częściami koncertu

 • A

  Pochodzenie:

  ANONS

  (fr. annonce – zawiadomienie, ogłoszenie) 1. zawiadomienie umieszczone w prasie 2. nadawany z wyprzedzeniem, pełniący funkcję zapowiedzi fragment filmu, audycji, programu telewizyjnego 3. zawiadomienie o przyjściu kogoś

 • A

  Pochodzenie:

  ANIMIZM

  (fr. animisme, od łac. anima – dusza) 1. pogląd przypisujący zwierzętom i rzeczom duszę 2. sposób traktowania zwierząt i rzeczy jako istot czujących i myślących

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych