francuski

Wyrazy Obce

 • ALTRUIZM

  (fr. altruisme, z łac. alter – drugi) bezinteresowne poświęcanie się dla innych, przeciwieństwo EGOIZMU

 • ALTERNATYWA

  (fr. alternative) 1. wybór między dwiema możliwościami 2. drugi wariant, drugie wyjście z sytuacji

 • ALKOWA

  (fr. alcove) nieduże pomieszczenie bez okien, przylegające do większego pokoju

 • ALIANS

  (fr. alliance) sojusz, porozumienie zawarte między państwami

 • ALERT

  (fr. alerte – alarm) stan gotowości do działania

 • A LA FOURCHETTE

  [czyt. a la furszet] fr. przyjęcie, na którym potrawy spożywane są na stojąco

 • A LA

  (fr.) w rodzaju (czegoś), jak (coś)

 • AKUSZER

  (fr. accoucheur) osoba specjalizująca się w przyjmowaniu porodów

 • AKREDYTYWA

  (fr. accreditif, z łac. accredere – uwierzyć) 1. forma bezgotówkowych rozliczeń dokonanych przez pośrednictwo banku 2. pełnomocnictwo udzielone dyplomacie

 • AKREDYTACJA

  (fr. accreditation, od łac. ad – do, creditum – rzecz uznana, powierzona) posiadanie uprawnień do pełnienia swych funkcji

 • AKORD

  (fr. accord, wł. accordo) 1. muz. współbrzmienie dźwięków o różnej wysokości 2. system pracy, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wyprodukowanych rzeczy

 • A JOUR

  [czyt. a żur] fr. na bieżąco, bez zaległości