• A

  Pochodzenie:

  ANGLEZ

  (fr. anglais – angielski) 1. szybki, żwawy angielski taniec 2. koń rasy angielskiej 3. długi surdut

 • A

  Pochodzenie:

  ANGAŻANTY

  (fr. engageant – wabiący) koronkowe mankiety noszone w XVII–XVIII w.

 • A

  Pochodzenie:

  ANGAŻ

  (fr. engager – angażować) umowa o pracę

 • A

  Pochodzenie:

  ANEKSJONIZM

  (fr. annexionisme, z łac. annexio – przyłączenie) nurt polityczny postulujący powiększanie własnego państwa przez przyłączanie siłą obszarów i innych państw

 • A

  Pochodzenie:

  ANCHOIS

  [czyt. anszua] (fr. anchois) solone i konserwowane w oliwie małe rybki morskie

 • A

  Pochodzenie:

  ANCESTRALNY

  (fr. ancestral) dotyczący przodków, właściwy przodkom

 • A

  Pochodzenie:

  AMNEZJA

  (fr. amnesie) utrata pamięci

 • A

  Pochodzenie:

  AMFILADA

  (fr. enfilade) układ pomieszczeń położonych na jednej linii, połączonych ze sobą przejściami

 • A

  Pochodzenie:

  AMBULANS

  (fr. ambulance, z łac. ambulare – spacerować, przechadzać się) pojazd przewożący chorych lub rannych; karetka pogotowia

 • A

  Pochodzenie:

  AMBRA

  (fr. ambrę, ar. anbar – szary kamień) 1. wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota 2. perfumy, w skład których wchodzi ta substancja

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych