• A

  Pochodzenie:

  ANEMOGAMIA

  (od gr. anemos – wiatr, gamos – małżeństwo) bot. zapylanie roślin przy pomocy wiatru

 • A

  Pochodzenie:

  ANEMIA

  (gr. anaimia – brak krwi) niedobór czerwonych krwinek lub hemoglobiny, niedokrwistość

 • A

  Pochodzenie:

  ANDROPAUZA

  (gr. andrós – mężczyzna, pausis – ustanie) okres w życiu mężczyzny charakteryzujący się obniżaniem poziomu testosteronu w organizmie oraz wygasaniem czynności hormonalnej jąder

 • A

  Pochodzenie:

  ANDROLOGIA

  (gr. andrós – mężczyzna, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się chorobami męskich narządów płciowych

 • A

  Pochodzenie:

  ANDROGYNICZNY

  (od gr. andrógynos – męsko-żeńki) posiadający równocześnie cechy męskie i żeńskie

 • A

  Pochodzenie:

  ANANKE

  (gr. ananke – konieczność) los, przeznaczenie, konieczność

 • A

  Pochodzenie:

  ANATOMIA

  (od gr. anatemnein – przecinać) 1. nauka o budowie organizmu 2. budowa żywego organizmu

 • A

  Pochodzenie:

  ANATEMA

  (gr. anathema – przekleństwo) klątwa kościelna, ekskomunika

 • A

  Pochodzenie:

  ANARCHIZM

  (od gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) ideologia społeczno-polityczna głosząca konieczność likwidacji władzy państwowej oraz wprowadzenia nieograniczonej wolności jednostki

 • A

  Pochodzenie:

  ANARCHIA

  (gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) chaos, bezrząd powstały w wyniku braku organów władzy lub ich bezsilności buy hgh

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych