greka

Wyrazy Obce

 • ANABOLICZNY

  (gr. anabole – odkładanie) wzmagający syntezę białek i ich odkładanie w organizmie, ułatwiający ich przyswajanie

 • AMNESTIA

  (gr. amnestia – zapomnienie) powszechny, ustawowy akt łaski, stwierdzający całkowite lub częściowe darowanie orzeczonych już kar za określone kategorie przestępstw

 • AMORFICZNY

  (od gr. amorphos – bezkształtny) nie posiadający określonych kształtów, bezpostaciowy

 • AMFITEATR

  (gr. amfi – z obu stron, theatron – teatr) 1. część widowni w teatrach, salach koncertowych, wznosząca się stopniowo, koliście lub półkoliście, ku górze 2. w starożytnym teatrze greckim – miejsca dla widzów, rozłożone półkoliście na zboczach pagórków 3. w starożytnym Rzymie – otwarta, kolista lub półkolista budowla widowiskowa ze wznoszącymi się stopniowo miejscami dla […]

 • AMFIBIA

  (gr. amfi – na obie strony, bios – życie) 1. pojazd poruszający się po ziemi i w wodzie 2. zwierzę przystosowane do życia na lądzie i w wodzie

 • AMBROZJA

  (gr. ambrosia) 1. nektar starożytnych bogów, zapewniający im nieśmiertelność 2. biol. symbioza larw owadów i grzybów niższych 3. pot. coś bardzo smacznego, o przyjemnym zapachu

 • AMBILIOPIA

  (od gr. ambyopia – zmętnienie wzroku) med. upośledzenie wzroku, niedowidzenie

 • AMAZONKA

  (gr. Amazón – pozbawiona piersi) 1. kobieta jeżdżąca konno 2. damski strój kobiecy z XIX wieku używany do jazdy konnej 3. Amazonki – w mitologii greckiej wojowniczki tworzące wyłącznie kobiece społeczeństwo

 • AMARANT

  (gr. amarantos – nieśmiertelny) 1. barwa czerwona o fioletowym odcieniu 2. bot. roślina zielna o kwiatach zebranych w kłosowate kwiatostan

 • ALOSOM

  (gr. allos – inny, sóma – ciało) gen decydujący o płci

 • ALOPATIA

  (od gr. allos – inny, pathos – odczuwanie, cierpienie) przeciwieństwo homeopatii; leczenie środkami wywołującymi objawy przeciwne objawom danej choroby

 • ALOGRAF

  (gr. allos – inny, graphein – pisać) graficzny znak litery