• E

  Pochodzenie:

  EGIDA

  (gr. aigis, aigidos) 1. mit. grecka tarcza Zeusa, wykonana przez Hefaj-slosa 2. mit. rzymska – tarcza Jowisza 3. patronat, opieka

 • E

  Pochodzenie:

  EFEMERYDA

  (gr. ephemeris, epheme-ridos – dziennik) 1. coś jednorazowego, zmiennego 2. zool. jętka 3. bot. roślina o krótkim cyklu życiowym

 • E

  Pochodzenie:

  EFEB

  (gr. ephebos-młodzieniec) 1. w starożytnej Grecji – młody człowiek pełniący służbą wojskową 2. młodzieniec o doskonałej budowie ciała

 • E

  Pochodzenie:

  ECHOSONDA

  (gr. echo – dźwięk, łac. sonare – brzmieć) urządzenie służące do pomiaru głębokości i odległości w wodzie, wyznaczające położenie przedmiotów, np. wraków

 • D

  Pochodzenie:

  DAKTYLOSKOPIA

  (gr. daktylos – palec, skopein – oglądać, badać) dział kryminalistyki zajmujący się porównywaniem linii papilarnych opuszków palców w celu ustalenia tożsamości badanego

 • D

  Pochodzenie:

  DAJMONION

  (gr. daimonin – głos boga, ducha) głos wewnętrzny nakłaniający do porzucenia złych zamiarów; sumienie

 • A

  Pochodzenie:

  ABDERYTA

  (od gr. Abdera – nazwa miejscowości) ktoś tępy, ograniczony, głupi

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych