greka

Wyrazy Obce

 • ATTYCYZM

  (od Attyka – nazwa krainy greckiej) styl w retoryce antycznej

 • ATROFIA

  (gr. atrophia – niedożywienie) zanikanie tkanek, organów

 • ATOMIZACJA

  (gr. atomos – niepodzielny) 1. rozdrabnianie, rozdzielanie czegoś na drobne części 2. szczegółowa analiz

 • ATOM

  (gr. atomos – niepodzielny) najmniejsza część pierwiastka chemicznego

 • ATMOSFERA

  (gr. Atmós – duch, para, sfaira – kula) 1. powłoka gazowa otaczająca Ziemię lub inne ciało niebieskie 2. jednostka ciśnienia 3. nastrój, klimat

 • ATEIZM

  (fr. atheisme, z gr. theós – bóg) pogląd przeczący istnieniu Boga

 • ATARAKSJA

  (gr. ataraksia – spokój ducha) spokój ducha, obojętność wobec przeciwności losu

 • ATAKSJA

  (gr. ataksia – nieład) med. zaburzenia ruchowe, brak koordynacji ruchów wywołane przez defekt móżdżku lub rdzenia gabry ponte time to rock mp3 download

 • ASYRIOLOGIA

  (od Asyria – nazwa, gr. lógos – słowo, nauka) nauka zajmująca się badaniem kultury i historii ludów Mezopotamii

 • ASTRONOMIA

  (gr. astronomia, od astron – gwiazda, nómos – prawo) nauka o budowie ciał niebieskich i przestrzeni kosmicznej

 • ASTROLOGIA

  (gr. astrologia, od astron – gwiazda, logos – słowo, nauka) przewidywanie losu człowieka na podstawie układu ciał niebieskich

 • ASTMA

  (gr. asthma – duszność) choroba przejawiająca się w atakach duszności, skutek alergii lub chorób serca