greka

Wyrazy Obce

 • ASEPTYCZNY

  (gr. septikós-powodujący gnicie) odkażony, sterylny

 • ASCETA

  (gr asketés – człowiek ćwiczący coś) człowiek, który dobrowolnie ogranicza swoje potrzeby życiowe i umartwia się, aby osiągnąć doskonałość lub zbawienie

 • ARYTMIA

  (od gr. rhythmós – rytm, takt) 1. nierytmiczność 2. med. zaburzenie rytmu pracy serca

 • ARYTMETYKA

  (gr. arithmós – liczba) dział matematyki zajmujący się właściwościami liczb i działaniami na nich

 • ARYSTOKRACJA

  (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

 • ARTRETYZM

  (od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

 • ARTERIA

  (gr. arteria – tętnica) 1. biol. tętnica 2. pot. szlak komunikacyjny, duża, ulica

 • AROMATERAPIA

  (gr. aroma – wonny olejek, therapeia – leczenie) leczenie chorób przez użycie olejków eterycznych deee-lite world clique

 • AROMAT

  (gr. aroma – wonny olejek, zapach) przyjemny zapach

 • AREOPAG

  (gr. Areios pâgos – wzgórze Aresa, miejsce zebrań rady) 1. w starożytnych Atenach – rada państwa 2. grono autorytetów jakiejś dziedziny

 • ARCHETYP

  (gr. archétypon – pierwowzór) 1. pierwowzór 2. psychol. symbol podświadomych, zbiorowych treści psychicznych

 • ARCHEOLOGIA

  (gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów