• A

  Pochodzenie:

  ARYSTOKRACJA

  (gr. aristokratia – rządy najlepszych) najwyższa klasa szlachty, posiadająca dziedziczne tytuły

 • A

  Pochodzenie:

  ARTRETYZM

  (od gr. arthron – staw) choroba powodująca silne bóle i zniekształcenia stawów

 • A

  Pochodzenie:

  ARTERIA

  (gr. arteria – tętnica) 1. biol. tętnica 2. pot. szlak komunikacyjny, duża, ulica

 • A

  Pochodzenie:

  AROMATERAPIA

  (gr. aroma – wonny olejek, therapeia – leczenie) leczenie chorób przez użycie olejków eterycznych deee-lite world clique

 • A

  Pochodzenie:

  AROMAT

  (gr. aroma – wonny olejek, zapach) przyjemny zapach

 • A

  Pochodzenie:

  AREOPAG

  (gr. Areios pâgos – wzgórze Aresa, miejsce zebrań rady) 1. w starożytnych Atenach – rada państwa 2. grono autorytetów jakiejś dziedziny

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHETYP

  (gr. archétypon – pierwowzór) 1. pierwowzór 2. psychol. symbol podświadomych, zbiorowych treści psychicznych

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHEOLOGIA

  (gr. archaios – dawny, lógos – słowo, nauka) nauka badająca dawne kultury na podstawie odnalezionych, używanych przez nie przedmiotów

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHAIZM

  (gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

 • A

  Pochodzenie:

  ARCHAICZNY

  (gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych