greka

Wyrazy Obce

 • ARCHAIZM

  (gr. archaios – dawny) wyraz, konstrukcja składniowa, które wyszły z użycia

 • ARCHAICZNY

  (gr. archaios – dawny) starożytny, przestarzały

 • ARACHNOFOBIA

  (gr. arachne – pająk, phóbos – lęk) chorobliwy lęk przed pająkami

 • APSYDA

  (gr. apsis, apsidos – obręcz, sklepienie) półkoliste pomieszczenie w kościele, położone za prezbiterium

 • APOTEOZA

  (gr. apotheosis – ubóstwienie) 1. uznanie kogoś za bóstwo 2. uwielbienie, uznanie

 • APOSTROFA

  (od gr. apóstrophos – odwrócony) środek stylistyczny, uroczysty zwrot do osoby lub idei

 • APOSTROF

  (od gr. apóstrophos – odwrócony) znak graficzny o kształcie przecinka, oznaczający opuszczoną samogłoskę lub oddzielający polską końcówkę w odmianie wyrazów obcych

 • APOSTATA

  (od gr. apostasia – odpadnięcie) człowiek, który odstąpił od wiary

 • APOPLEKSJA

  (gr. apopleksia – porażenie) zatrzymanie dopływu krwi do mózgu, udar

 • APOLOGIA

  (gr. apologia – obrona) obrona, pochwała osoby, idei

 • APOKRYF

  (gr. apókryfos – ukryty) 1. utwór o tematyce biblijnej, nienależący do kanonu 2. utwór wydany jako dzieło nieżyjącego już pisarza lub rzekomo odnaleziony utwór