greka

Wyrazy Obce

 • ANTAGONIZM

  (od gr. antagonistein – być przeciw) rywalizacja, wzajemne zwalczanie się

 • ANOREKSJA

  (gr. anóreksis – brak pożądania, apetytu) chorobliwy brak pragnienia, często skutek nerwicy ANSA (tac. uchwyt, podstawa) niechęć, uraza, pretensja

 • ANONIM

  (od gr. anónymos – bezimienny) 1. człowiek ukrywający swoje nazwisko 2. list bez podpisu

 • ANOMALIA

  (gr. anómalos – nierówny) odstępstwo od normy, nieprawidłowość

 • ANESTEZJOLOGIA

  (gr. anaisthesia – nieczułość, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się znieczulaniem i reanimacją chorych

 • ANEPIGRAF

  (gr. anepigraphos – bez napisu) dzieło sztuki lub utwór, które nie posiadają tytułu

 • ANEMOGAMIA

  (od gr. anemos – wiatr, gamos – małżeństwo) bot. zapylanie roślin przy pomocy wiatru

 • ANEMIA

  (gr. anaimia – brak krwi) niedobór czerwonych krwinek lub hemoglobiny, niedokrwistość

 • ANDROPAUZA

  (gr. andrós – mężczyzna, pausis – ustanie) okres w życiu mężczyzny charakteryzujący się obniżaniem poziomu testosteronu w organizmie oraz wygasaniem czynności hormonalnej jąder

 • ANDROLOGIA

  (gr. andrós – mężczyzna, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się chorobami męskich narządów płciowych

 • ANDROGYNICZNY

  (od gr. andrógynos – męsko-żeńki) posiadający równocześnie cechy męskie i żeńskie

 • ANANKE

  (gr. ananke – konieczność) los, przeznaczenie, konieczność