greka

Wyrazy Obce

 • ANATOMIA

  (od gr. anatemnein – przecinać) 1. nauka o budowie organizmu 2. budowa żywego organizmu

 • ANATEMA

  (gr. anathema – przekleństwo) klątwa kościelna, ekskomunika

 • ANARCHIZM

  (od gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) ideologia społeczno-polityczna głosząca konieczność likwidacji władzy państwowej oraz wprowadzenia nieograniczonej wolności jednostki

 • ANARCHIA

  (gr. an – brak czegoś, archia – władza, zasada) chaos, bezrząd powstały w wyniku braku organów władzy lub ich bezsilności buy hgh

 • ANALOGOWA PŁYTA

  (od gr. analogos – proporcjonalny) starszy typ płyty grającej, na której dźwięk zapisany jest na ścieżce wytłoczonej mechanicznie, po której porusza się igła adaptera przetwarzająca drgania na sygnały

 • ANALOGIA

  (gr. analogia – zgodność) podobieństwo między dwoma zjawiskami, odpowiedniość

 • ANALIZA

  (gr. analysis – rozwiązanie) 1. pojęciowe wyodrębnienie cech lub elementów zjawiska oraz ustalenie związków zachodzących między nimi 2. chem. określenie jakościowego i ilościowego składu substancji

 • ANALGETYK

  (gr. analgetos – bezbolesny) środek znieczulający i likwidujący ból, np. morfina, eter

 • ANALFABETYZM

  (od gr. analphabetos – nieznający liter) brak umiejętności czytania i pisania, występujący u osób dorosłych

 • ANAGRAM

  (gr. ana – od, gramma – litera) wyraz utworzony przez przestawienie liter lub sylab innego wyrazu

 • ANACHRONIZM

  (gr. ana – od, chrónos – czas) 1. przeżytek, coś przestarzałego 2. błędna chronologia, umieszczenie rzeczy, zjawisk w niewłaściwej epoce

 • ANACHORETA

  (od gr. anachorein – wycofywać się) pustelnik, samotnik, skoncentrowany podczas życia ziemskiego na medytacji, kontemplacji oraz cielesnym umartwieniu