• A

  Pochodzenie:

  ANTROPOLOGIA

  (gr. anthropos – człowiek, logos – słowo, nauka) 1. nauka o pochodzeniu człowieka i jego rozwoju kulturowym 2. nauka o naturze i istocie człowieka, jego stosunku do natury i kultury

 • A

  Pochodzenie:

  ANTONIM

  (gr. anti – przeciw, ónyma – imię) wyraz przeciwstawny

 • A

  Pochodzenie:

  ANTOLOGIA

  (gr. anthologia – zbiór kwiatów) 1. zbiór utworów jednego autora 2. zbiór utworów różnych autorów, ale połączonych tematycznie costumes atlanta

 • A

  Pochodzenie:

  ANTIDOTUM

  (gr. antidoton – dane przeciw) 1. sposób na coś, środek zaradczy 2. środek likwidujący działanie trucizny

 • A

  Pochodzenie:

  ANTAGONIZM

  (od gr. antagonistein – być przeciw) rywalizacja, wzajemne zwalczanie się

 • A

  Pochodzenie:

  ANOREKSJA

  (gr. anóreksis – brak pożądania, apetytu) chorobliwy brak pragnienia, często skutek nerwicy ANSA (tac. uchwyt, podstawa) niechęć, uraza, pretensja

 • A

  Pochodzenie:

  ANONIM

  (od gr. anónymos – bezimienny) 1. człowiek ukrywający swoje nazwisko 2. list bez podpisu

 • A

  Pochodzenie:

  ANOMALIA

  (gr. anómalos – nierówny) odstępstwo od normy, nieprawidłowość

 • A

  Pochodzenie:

  ANESTEZJOLOGIA

  (gr. anaisthesia – nieczułość, logos – nauka) dział medycyny zajmujący się znieczulaniem i reanimacją chorych

 • A

  Pochodzenie:

  ANEPIGRAF

  (gr. anepigraphos – bez napisu) dzieło sztuki lub utwór, które nie posiadają tytułu

Copyright © 2012 Słownik Wyrazów Obcych