• B

  Pochodzenie:

  BILATERALNY

  (łac. latus, lateris – bok, strona) dwustronny

 • B

  Pochodzenie:

  BILANS

  (łac. bilanx – waga o dwóch szalach) 1. sprawozdanie finansowe instytucji obejmujące pewien okres 2. stosunek zysków i strat; podsumowanie

 • B

  Pochodzenie:

  BICEPS

  (łac. biceps – dwugłowy) dwugłowy mięsień ramienia łączący staw barkowy z łokciowym

 • B

  Pochodzenie:

  BIBA

  (łac. bibere – pić) pot. przyjęcie alkoholowe, libacja

 • B

  Pochodzenie:

  BENE MERENTI

  (łac. dosł. dobrze zasługującemu) medal przyznawany za specjalne zasługi

 • B

  Pochodzenie:

  BENEFICJUM

  (łac. beneficium – dobrodziejstwo, przywilej) 1. w średniowieczu – nadanie gruntu WASALOWI 2. urząd kościelny związany z dochodami, np. probostwo

 • B

  Pochodzenie:

  BENEDYKCJA

  (od łac. benedicere – błogosławić) określenie błogosławieństwa występujące w Kościele rzymskokatolickim

 • B

  Pochodzenie:

  BEATYFIKACJA

  (łac. beatificado, od beatus – błogosławiony) uznanie przez papieża osoby zmarłej za błogosławioną i zezwolenie na jej kult

 • B

  Pochodzenie:

  BARON

  (z łac. baro, baronis – najemny żołnierz) 1. w średniowieczu – bezpośredni WASAL króla 2. tytuł szlachecki

 • B

  Pochodzenie:

  BARBAKAN

  (łac. barbacana) okrągła budowla ze strzelnicami, położona przed mu- rami miasta, broniąca dostępu do bramy

Copyright © 2013 Słownik Wyrazów Obcych